Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde
Felvételi kérelem 2023.2024
1. számú melléklet
Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde
8956 Páka, Ifjúság út 11.
e-mail: csovoda10@freemail.hu


Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde………………………………...Telephelye/Székhelyintézménye

Óvodai felvétel iránti kérelem

Alulírott .............................................................................................. (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését, a Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde Székhelyén, Csömödéri Telephelyén, Novai Telephelyén szíveskedjék biztosítani.

Gyermek neve: ……………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………..
TAJ szám: …………………………………………………………………………………………
Állandó lakcíme (lakcímkártya alapján): ……………………………………………………….....
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………..
A gyermek előzetesen:
bölcsődébe járt az édesanya GYES-t vett igénybe otthon vigyáztak rá óvodába járt
Oktatási azonosító: ………………………………………………………………………………….
Apa neve: ……………………………………………………………………………………………
Foglalkozása:…………………………………………………………………………………………
Munkahelye:………………………………………………………………………………………….
Állandó lakcíme (lakcímkártya alapján): …………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................................
Napközbeni elérhetősége:.......................................................................................................................
E-mail címe: ..........................................................................................................................................

Anya neve: .............................................................................................................................................
Anya (születési) neve: ...........................................................................................................................
Foglalkozása: .........................................................................................................................................
Munkahelye: ..........................................................................................................................................
Állandó lakcíme (lakcímkártya alapján): ..............................................................................................
Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................…
Napközbeni elérhetősége: ......................................................................................................................
E-mail címe: ..........................................................................................................................................
Hány gyermek él a családban: .......................................koruk:.............................................................
Gyermekek neve: ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Táplálékallergiás a gyermekem: igen nem
A kérelem rövid indoklása:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

………………….., 20 ............ év ........................ hó..... nap

...........................................................................
Szülő aláírása


video